Система Sekurenta

Sekurenta System лого

Тази система за залагане на рулетка се нарича Sekurenta. Трябва да се отбележи, че стратегията е разработена специално за рулетка. Затова не можете да я използвате в други видове хазарт.

За да приложите тази стратегия, трябва да имате поне 120 чипа. Така, ако минималният залог е $1, трябва да разполагате с $120 от банката си. На първо място трябва да разделите всички цифри на рулетката на 8 различни сектора. След това трябва да обедините секторите по двойки в 4 групи. Двойките се състоят от 2 сектора, които стоят срещуположно на рулетката. Звучи малко сложно, но погледнете картинката и ще разберете принципа на това разделяне.

Система Sekurenta

1 сектор: (3, 26, 0, 32, 15) è (23, 10, 5 ,24)

2 сектора: (19, 4, 21, 2, 25) è (16, 33, 1, 20)

3 сектора: (14, 31, 9, 22, 18) è (17, 34, 6, 27)

4 сектора: (29, 7, 28, 12, 35) è (13, 36, 11, 30, 8)

Използва се следният прост план:

Стъпка 1: Запишете първите 12 завъртания. Пребройте и запишете всички сектори, които са влезли в игра.
Стъпка 2: Залогът се поставя на групата, която се е появила не по-малко от 5 пъти. Ако нито една от групите не се появи 5 пъти след 12 завъртания, трябва да повторите действията, описани в стъпка 2.
Стъпка 3: ако две групи се появят по 5 пъти след 12 завъртания, трябва да продължите да играете, докато една група се появи 6 пъти.
Стъпка 4: залози трябва да се правят на всяко число от групата до печалба, но не повече от 4 пъти.
Стъпка 5: Започвате да залагате от стъпка номер 1.
Моля, уверете се, че цикълът на залагане не е по-дълъг от 5 кръга! Можете да играете няколко кръга в рамките на една сесия.