Talon edun minimointi vedonlyöntistrategia

Talo on aina etulyöntiasemassa pelaajiin nähden, eikä tämä tule koskaan muuttumaan, elleivät kasinot liity voittoa tavoittelemattomiin ryhmiin. Kasinon etua kutsutaan uhkapelialalla yleensä talon eduksi, ja viisaat pelaajat voivat ryhtyä tiettyihin toimenpiteisiin minimoidakseen talon edun mahdollisimman pieneksi. Eri kasinopeleillä on yksilöllinen talon etu, ja sama käsite pätee myös rulettiin. Pelasitpa sitten nettiversiota, live- tai maalla pelattavaa versiota, eurooppalaisen ja ranskalaisen ruletin muunnelmilla on vakiona 2,7%:n talon etu. Vertailun vuoksi amerikkalaisessa versiossa talon etu on suurempi, 5,26%. Tässä artikkelissa käsitellään perusteellisesti sitä, miten tämä luku on saatu. 

Talon etu: Yleiskatsaus

Määritelmän mukaan talon etu on tilastollinen etu, joka kasinolla (olipa se sitten nettikasino tai maalla toimiva kasino) on pelaajiin nähden missä tahansa pelissä. Kuten aiemmin mainittiin, jokaisella kasinonimikkeellä on yksilöllinen talon etu, mutta tämän artikkelin pääpainona käsittelemme vain rulettipöytäpeliä. Ennen kuin pääsemme siihen, miten talon etu minimoidaan rulettipöydässä, sinun on ensin ymmärrettävä, miten talon edun arvo saadaan eri vakiomuunnelmissa eli eurooppalaisessa, amerikkalaisessa ja ranskalaisessa. Sisäänrakennetun edun laskemiseen on useita eri tapoja, mutta meidän kaavamme perustuu kolmeen muuttujaan (todennäköisyys, todelliset kertoimet ja kasinokertoimet).

Todennäköisyys

Aluksi jokainen rulettipyörän pyöräytys tuottaa satunnaisia tuloksia, mikä tarkoittaa, että kullakin taskulla on vain kaksi mahdollista tulosta, eli voitto tai tappio. Yksinkertaisesti sanottuna todennäköisyys kertoo lähinnä jonkin lopputuloksen toteutumisen todennäköisyyden verrattuna kaikkiin muihin mahdollisiin lopputuloksiin. Matematiikassa todennäköisyys vaihtelee välillä 0 ja 1, jolloin 0 tarkoittaa, että tietyn tuloksen toteutuminen on mahdotonta, kun taas 1 tarkoittaa absoluuttista varmuutta tapahtuman toteutumisesta. Jos esimerkiksi jonkin tapahtuman todennäköisyys on tasan, todennäköisyys ilmaistaan 0,5:nä, mikä tarkoittaa, että tapahtuma toteutuu puolet todennäköisyydellä tavalla tai toisella.

Rulettipelissä on pyörä, jossa on 37 tai 38 taskua. Nämä taskut edustavat kaikkia mahdollisia tuloksia kierroksen aikana, mutta vain yksi numero voi voittaa kierroksen. Mikä on siis esimerkiksi todennäköisyys sille, että pallo osuu 37-taskuisessa rulettipyörässä taskuun, jossa on merkintä 5? Vastaus on yksinkertainen: vain yksi mahdollisuus 37 mahdollisesta tuloksesta. Todennäköisyyden määrittämiseksi jaetaan siis 1 (voittotapojen määrä) 37:llä (kaikki mahdolliset tulokset), jolloin saadaan 0,027 todennäköisyys sille, että pallo putoaa taskuun 5. Todennäköisyys on hieman pienempi (0,02632) 38 taskupyörässä, koska siinä on enemmän mahdollisia tuloksia.

Todelliset kertoimet

Kertoimet ovat lähes samanlaisia kuin todennäköisyys, sillä molemmat kertovat tapahtuman toteutumisen todennäköisyyden. Kertoimet ovat kuitenkin hieman erilaiset, koska niissä verrataan tapojen määrää, joilla jokin asia voi tapahtua, niiden tapojen määrään, joilla se ei voi tapahtua. Lisäksi todennäköisyydestä poiketen kertoimet ilmaistaan suhdelukuina. Esimerkiksi 37 taskua käsittävässä rulettipyörässä todennäköisyys, että pallo osuu mihin tahansa taskuun, voidaan kuvata 1:36, jolloin 36 on tapojen lukumäärä hävitä.

Rulettipelissä jokaisella panoksella on omat kertoimensa, ja ne näytetään käänteisinä, eli voittomahdollisuudet vastaan häviämismahdollisuudet. Otetaan esimerkiksi parillisen rahan panos (punainen/musta, pariton/parillinen ja matala/korkea). Jos asetat pelimerkkisi mille tahansa vedonlyöntipaikalle, kertoimet ovat 19:18, koska on 19 tapaa hävitä ja 18 tapaa voittaa. Toisaalta tusinapanoksella on 25:12-kertoimet. Jos siis verrataan näitä kahta vetoa, tusina-vedossa on enemmän tapoja hävitä kuin voittaa. Näitä lukuja kutsutaan todellisiksi kertoimiksi, jotka eroavat kasinokertoimista (joita käsitellään jäljempänä).

Casino kertoimet

Kasinokertoimet ovat pääasiassa rulettipöydän jokaisen vedon voittokertoimia, jotka todellisuudessa ovat hieman todellisia kertoimia pienemmät. Voittotaulukko perustuu yleensä tietyn panoksen voiton todennäköisyyteen. Näin ollen mitä pienempi on todennäköisyys, että jokin lopputulos toteutuu, sitä suurempi on voitto. Tarkastellaan esimerkkinä Straight Up -vetoa. Veto yhdestä numerosta maksaa 35:1. Reilussa maailmassa, jossa kasinot eivät tee voittoa, voitto vastaisi häviämisriskiä eli 36:1, mikä vastaa todellisia kertoimia. Toisessa esimerkissä Split-veto tarjoaa 17:1-voiton. Todellisessa mielessä tämän vedon todellinen kerroin on kuitenkin 35:2, mikä tarkoittaa 17,5:1. Kuten näet, voittokertoimet ovat hieman todellisia kertoimia pienemmät.

Näin ollen kasinot pysyvät toiminnassaan pienempien voittokertoimien ansiosta. Ero saattaa tuntua sinusta vähäiseltä, mutta ajan mittaan pienet summat tuottavat talolle suurempia voittoja, jotka tarjoavat varman tulon kaikissa mahdollisissa tilanteissa.

Ruletin talon edun laskeminen

Edellä esitetyistä havainnoista on selvästi käynyt ilmi, että kasinon voittokertoimet eivät vastaa todellisia kertoimia. Siksi näiden kahden kertoimen välinen ero edustaa talon etua. Oletetaan esimerkiksi, että asetat $1-vedon 5-numeroiselle panospaikalle, ja se voittaa. Voittoa tavoittelemattomalla alustalla voittokertoimet olisivat 36:1. Tämä tarkoittaa, että saisit $1-panoksesi takaisin ja lisäksi $36 palkkioksi, eli yhteensä $37. Näin ei kuitenkaan ole oikeassa rulettipöydässä. Sen sijaan kasino maksaa sinulle takaisin $1-panoksesi plus $35 ja pitää sitten $1-eron.

Jos rulettipyörässä olisi 36 taskua, talon etu suorassa vedossa olisi 0%, koska ajan mittaan maa- tai nettikasinopelaaja odottaisi voittavansa vedon 36 kierroksen välein ja saavansa panoksensa takaisin. Pelaaja voisi asettaa rulettipöydälle 36 pelimerkkiä, jolloin hän panostaisi yhden panoksen jokaiselle numerolle, ja ottaa rahansa pois riippumatta siitä, mikä lopputulos on, ilman voittoa tai tappiota. Miten siis lasketaan ruletin talon etu?

Käytämme yksinkertaista kaavaa, jossa käytetään edellä mainittuja muuttujia, eli (True odds - payout odds) x todennäköisyys. Tämä kaava pätee kaikkiin vetoihin, ja se antaa sinulle keskimääräisen talon edun. Kuten aiemmin todettiin, jokaisella muunnelmalla on oma sisäänrakennettu etunsa. Katsotaanpa seuraavassa.

Amerikkalainen ruletti

Amerikkalaisessa rulettipyörässä on 38 numeroitua taskua, jotka ovat 1-36, 0 ja 00. Nollanumerotaskut edustavat yleensä talon etua, mutta tämä ei tarkoita, ettetkö voisi voittaa, jos panostat mihin tahansa taskusta. Jos olet ollut innokas rulettipelaaja, olet varmasti huomannut, että amerikkalaisessa muunnelmassa talon etu on yleensä 5,26%. Saatat kuitenkin ihmetellä, miten asiantuntijat ovat päätyneet tähän lukuun.

Käytämme kaavaamme selittääksemme, miten amerikkalaisen ruletin talon etu lasketaan. Oletetaan, että asetat suoran vedon pöydän numerolle 12. Tällöin todennäköisyys, että pallo osuu kyseiseen taskuun, on 1 38 mahdollisesta tuloksesta (0,02632). Lisäksi vedon todellinen voittotodennäköisyys on 37:1, mutta jos voitat, saat voiton 35:1.

Jos laitamme nämä luvut kaavaan, saamme (37/1 - 35/1) x 0,02632 = 0,05264. Koska talon etu ilmaistaan prosentteina, kerromme luvun sadalla, jolloin saamme 5,264%, joka on talon keskimääräinen etu amerikkalaisessa rulettipöydässä. Toisessa skenaariossa oletetaan, että asetat parillisen rahan panoksen. Todennäköisyys, että pallo osuu johonkin numeroista, on 18/38, sen todellinen kerroin on 20:18 ja voittokertoimet ovat 1:1. Näin ollen (1,1111 - 1) x 0,4737 = 0,052623. Jos muunnat sen prosenttiluvuksi, saat lähes samanlaisen luvun, eli 5,263%. Näin ollen jokaista käyttämääsi $100 kohden voit odottaa menettäväsi pitkällä aikavälillä keskimäärin $5,26.

Lisäksi amerikkalaisessa rulettivaihtoehdossa on ainutlaatuinen sisäinen panos (Five-number), jossa panokset asetetaan 0, 00, 1, 2 ja 3. Tässä vedossa on kuitenkin suurin talon etu, joten se on rulettipelin riskialttein veto. Käyttämällä kaavaa (33/5 - 6/1) x 5/38 = 0,078947 olemme laskeneet, että viiden numeron vedon talon etu on 7,89%, mikä tarkoittaa, että jokaista $100:aa panostusta kohden voit odottaa $7,89 tappiota.

Eurooppalainen ruletti

Eurooppalaista muunnelmaa pelataan 37-taskuisella pyörällä (1-36 ja 0). Kuten amerikkalaisessa muunnoksessa, nollalla merkitty tasku edustaa eurooppalaisen ruletin talon etua. Koska siinä on vähemmän taskuja kuin kaksoisnollapyörässä, myös talon etu on pienempi. Käytä samanlaista esimerkkiä ja oletetaan, että asetat pelimerkin panostusasetukselle, kun panostat suoraan numeroon 12. Tällöin todennäköisyys sille, että pallon lopullinen paikka on kyseisessä taskussa, on 1 37:stä. Toisaalta vedon todelliset voittomahdollisuudet ovat 36:1, ja jos veto voittaa, saat tavanomaisen 35:1-voiton.

Kaavan (36/1 - 35/1) x 1/37 = 0,02703 mukaan eurooppalaisen ruletin keskimääräinen talon etu on siis 2,703%, mikä on lähes puolet amerikkalaisesta versiosta. Jos käytämme erilaista esimerkkiä, kuten kuuden rivin vetoa, tulos pysyy samana, eli (31/6 - 5/1) x 6/37 x 100 = 2,703. Näin ollen jokaista eurooppalaiseen rulettipöytään käyttämääsi $100 kohden voit odottaa keskimäärin $2,7 tappiota.

Ranskalainen ruletti

Kuten eurooppalaisessa versiossa, ranskalaisessa rulettivaihtoehdossa käytetään yhden nollan pyörää, mikä tarkoittaa, että siinä on 37 numeroitua taskua (0 ja 1-36). Koska siinä on vain yksi nolla, kuten eurooppalaisessa muunnoksessa, myös talon etu on sama, 2,7%. Tässä muunnelmassa on kuitenkin kaksi yksinoikeussääntöä (En Prison ja La Partage), jotka alentavat talon etua merkittävästi 1,35%:iin. Mutta miten sääntöjä sovelletaan oikealla rahalla pelattaessa?

Oletetaan esimerkiksi, että nettikasinon pelaaja asettaa parillisen rahapanoksen, ja pallo laskeutuu nolla-merkitylle pelipaikalle. Tässä tapauksessa, jos pelaamassasi ranskalaisessa muunnelmassa on En Prison -sääntö, sitä sovelletaan. Tämä tarkoittaa, että pelaaja voi päättää lunastaa puolet panoksestaan koskemattomana tai jättää koko summan koskemattomana (vangittuna) seuraavalle kierrokselle. Jos pelaaja kuitenkin vangitsee panoksensa ja pallo laskeutuu jälleen nolla-alueelle, hän menettää koko panoksensa.

En Prison -säännön tavoin La Partage -sääntöä sovelletaan parillisen rahan vetoihin. La Partage -vaihtoehdon avulla voit kuitenkin jakaa panoksen summan kasinon kanssa, jos pallo osuu nollataskuun. Jos näin käy, saat puolet panoksestasi takaisin ja talo pitää toisen puolen.

Yhteenveto talon edun minimoimiseksi vedonlyöntistrategia

Kun kaikki edellä sanottu on sanottu, olennainen rulettistrategia on pelata pöydässä, jossa talon etu on mahdollisimman pieni. Se ei todellakaan ole niin hämmentävää, ja tulokset yllättävät pelaajan. Tässä tapauksessa suosittelemme pelaamaan ranskalaisia ja eurooppalaisia variantteja, sillä niissä talon etu on pienempi, 2,7%, verrattuna amerikkalaiseen vastineeseensa, jonka talon etu on 5,26%. Lisäksi sinun kannattaa löytää nettikasino, joka tarjoaa ranskalaista muunnelmaa joko La Partage- tai En Prison -säännöillä, sillä ne minimoivat talon edun entisestään 2,7%:stä 1,35%:hen.