Spillstrategi for å minimere husets fordel

Huset har alltid en fordel i forhold til spillerne, og dette vil aldri endre seg med mindre kasinoene er tilknyttet ideelle organisasjoner. Kasinoets fordel omtales gjerne som husets fordel i spillbransjen, og kloke spillere kan ta visse forholdsregler for å minimere husets fordel så mye som mulig. Ulike kasinospill har en individuell husfordel, og det samme gjelder for rulett. Enten du spiller på nett, live eller i en landbasert utgave, har de europeiske og franske rulettvariantene en standard husfordel på 2,7%. Til sammenligning har den amerikanske versjonen en høyere husfordel på 5,26%. Hvordan vi kommer frem til dette tallet, vil bli diskutert i dybden i denne artikkelen. 

Husets fordel: Generell oversikt

Per definisjon er husets fordel den statistiske fordelen som et kasino (enten det er nettbasert eller landbasert) har over spilleren i et hvilket som helst spill. Som nevnt tidligere har hvert enkelt kasinospill en individuell fordel for huset, men i denne artikkelen skal vi kun ta for oss rulettbordet. Før vi går nærmere inn på hvordan du kan minimere husets fordel i rulett, må du først forstå hvordan husets fordel beregnes i de ulike standardvariantene, dvs. europeisk, amerikansk og fransk. Det finnes ulike måter å beregne den innebygde fordelen på, men vår formel vil være basert på tre variabler (sannsynlighet, sanne odds og kasinoodds).

Sannsynlighet

Til å begynne med gir hvert spinn på ruletthjulet tilfeldige utfall, noe som betyr at hver lomme bare har to mulige utfall, dvs. gevinst eller tap. Enkelt sagt viser sannsynlighet hovedsakelig sannsynligheten for at et utfall skal skje sammenlignet med alle andre potensielle utfall. I matematikken varierer sannsynligheten mellom 0 og 1, der 0 betyr at det er umulig at et bestemt resultat inntreffer, mens 1 betyr at det er helt sikkert at en hendelse vil inntreffe. Hvis noe for eksempel har en jevn sjanse for å inntreffe, vil sannsynligheten uttrykkes som 0,5, noe som betyr at det er en halv mulighet for at det vil skje på den ene eller den andre måten.

I rulettspillet finner du et hjul med 37 eller 38 lommer. Disse lommene representerer alle mulige utfall i løpet av et spinn, men bare ett tall kan vinne i løpet av en runde. Så hva er for eksempel sannsynligheten for at ballen lander på lommen merket med 5 i et hjul med 37 lommer? Svaret er enkelt: Det er bare én sjanse av 37 mulige utfall. For å finne sannsynligheten dividerer vi derfor 1 (antall måter å vinne på) med 37 (alle mulige utfall), noe som gir en sannsynlighet på 0,027 for at kulen lander på 5. I et hjul med 38 lommer vil sannsynligheten være litt lavere (0,02632), siden det har flere potensielle utfall.

Sanne odds

Odds er nesten det samme som sannsynlighet, i og med at de begge viser sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe. Odds er imidlertid litt annerledes fordi de sammenligner antall måter noe kan skje på med antall måter det ikke kan skje på. I motsetning til sannsynlighet uttrykkes odds dessuten som forholdstall. I et ruletthjul med 37 lommer kan oddsen for at kulen lander på en hvilken som helst lomme, for eksempel beskrives som 1:36, der 36 er antall måter å tape på.

I rulettspill har hvert spill individuelle odds, og de vises i motsatt rekkefølge, dvs. måter å vinne på mot måter å tape på. La oss for eksempel ta et spill med like penger (rød/svart, oddetall/jevn og lav/høy). Hvis du plasserer sjetongen din på et av innsatsstedene, vil oddsen være 19:18 fordi det er 19 måter å tape på mot 18 måter å vinne på. På den annen side har et dusinspill 25:12 odds. Hvis man sammenligner de to spillene, er det altså flere måter å tape på enn å vinne på i et dusinspill. Disse tallene kalles ekte odds, som er forskjellige fra kasinoodds (som vi kommer tilbake til nedenfor).

Kasinoodds

Casinoodds er hovedsakelig utbetalingsoddsene for hver innsats på et rulettbord, som i virkeligheten er litt lavere enn de sanne oddsene. Utbetalingstabellen er vanligvis basert på sannsynligheten for at en bestemt innsats vinner. Jo mindre sannsynlig det er at et utfall inntreffer, desto høyere blir utbetalingen. La oss se på Straight Up-innsatsen som et eksempel. Ved å satse på ett enkelt tall får du 35 til 1. I en rettferdig verden der kasinoene ikke tjener penger, ville utbetalingen ha stått i forhold til risikoen for å tape, altså 36 til 1, som er den reelle oddsen. I et annet eksempel gir Split-innsatsen en utbetaling på 17:1. I virkeligheten har imidlertid dette spillet en sann odds på 35:2, noe som tilsvarer 17,5:1. Som du kan se, er utbetalingsoddsen litt lavere enn den sanne oddsen.

Det er altså de lavere utbetalingsoddsene som gjør at kasinoene holder seg i virksomhet. Forskjellen kan virke liten for deg, men over tid gir de små beløpene større fortjeneste for huset, noe som gir en sikker inntekt i alle mulige scenarioer.

Beregning av ruletthusets fordel

Fra demonstrasjonene ovenfor har vi tydelig sett at kasinoets utbetalingsodds ikke samsvarer med de sanne oddsene. Derfor representerer forskjellen mellom de to oddsene husets fordel. Anta for eksempel at du plasserer en $1-innsats på 5-tallet, og at du vinner. På en ideell plattform vil utbetalingsoddsen være 36:1. Det betyr at du vil motta innsatsen din på $1 tilbake, pluss ytterligere $36 som belønning, totalt $37. Det vil imidlertid ikke være tilfelle ved et ekte rulettbord. I stedet betaler kasinoet deg tilbake innsatsen din på $1 pluss $35, og beholder deretter differansen på $1.

Forutsatt at det var 36 lommer på ruletthjulet, ville husets fordel i et direkte spill være 0%, fordi den landbaserte eller nettbaserte kasinospilleren over tid ville forvente å vinne innsatsen hvert 36. spinn og få innsatsen tilbake. Spilleren kan plassere 36 sjetonger på rulettbordet, slik at det blir ett spill på hvert tall, og ta ut pengene sine uansett utfall uten gevinst eller tap. Så hvordan beregner vi ruletthusets fordel?

Vi bruker en enkel formel ved hjelp av variablene som er diskutert ovenfor, dvs. (Sann odds - utbetalingsodds) x sannsynlighet. Denne formelen gjelder for alle spill, og den gir deg den gjennomsnittlige husfordelen. Som tidligere nevnt har hver variant sin innebygde fordel. La oss ta en titt nedenfor.

Amerikansk rulett

Det amerikanske ruletthjulet består av 38 nummererte lommer, dvs. 1-36, 0 og 00. De nullnummererte lommene representerer vanligvis husets fordel, men det betyr ikke at du ikke kan vinne hvis du satser på noen av lommene. Hvis du har vært en ivrig rulettspiller, har du sikkert lagt merke til at den amerikanske varianten vanligvis har en husfordel på 5,26%. Men du lurer kanskje på hvordan ekspertene har kommet frem til dette tallet.

Vi bruker formelen vår til å forklare hvordan husets fordel i amerikansk rulett beregnes. Anta at du plasserer en straight-up-innsats på nummer 12 på bordet. I dette tilfellet er sannsynligheten for at kulen lander på denne lommen 1 av 38 potensielle utfall (0,02632). Videre er den sanne oddsen for at du vinner 37:1, men hvis du vinner, får du en utbetaling på 35:1.

Hvis vi setter disse tallene inn i formelen vår, får vi (37/1 - 35/1) x 0,02632 = 0,05264. Siden husets fordel uttrykkes i prosent, multipliserer vi tallet med 100, noe som gir oss 5,264%, som er den gjennomsnittlige husfordelen for en standardinnsats på et amerikansk rulettbord. I et annet scenario kan vi tenke oss at du plasserer en innsats med like penger. Sannsynligheten for at kulen lander på ett av tallene er 18/38, den sanne oddsen er 20:18, og utbetalingsoddsen er 1:1. Derfor er (1,1111 - 1) x 0,4737 = 0,052623. Hvis du konverterer det til en prosentandel, får du et nesten tilsvarende tall, dvs. 5,263%. For hver $100 du bruker, kan du derfor forvente å tape i gjennomsnitt $5,26 på lang sikt.

I tillegg tilbyr den amerikanske rulettvarianten en unik innsideinnsats (Five-number), som består av å plassere innsatser på 0, 00, 1, 2 og 3. Denne innsatsen har imidlertid den høyeste husfordelen, noe som gjør den til den mest risikable innsatsen i rulettspillet. Ved å bruke formelen (33/5 - 6/1) x 5/38 = 0,078947 har vi beregnet at Femtall-innsatsen har en husfordel på 7,89%, noe som betyr at for hver $100 du plasserer på den, kan du forvente et tap på $7,89.

Europeisk rulett

Den europeiske varianten spilles med et hjul med 37 lommer (1-36 og 0). I likhet med den amerikanske varianten representerer den nullmerkede lommen den europeiske rulettens husfordel. Siden det har færre lommer enn hjulet med dobbelt null, er også husets fordel lavere. Anta at du plasserer en brikke på spilloppsettet for en direkte innsats på nummer 12. I dette tilfellet er sannsynligheten for at kulen havner i den lommen 1 av 37. På den annen side er den sanne oddsen for at spillet vinner 36:1, og hvis det vinner, vil du motta standardutbetalingen på 35:1.

I henhold til formelen (36/1 - 35/1) x 1/37 = 0,02703 har den europeiske rulettvarianten derfor en gjennomsnittlig husfordel på 2,703%, nesten halvparten av den amerikanske utgaven. Hvis vi bruker et annet eksempel, som innsatsen på seks linjer, blir resultatet det samme, dvs. (31/6 - 5/1) x 6/37 x 100 = 2,703. For hver $100 du bruker på et europeisk rulettbord, kan du dermed forvente et gjennomsnittlig tap på $2,7.

Fransk rulett

I likhet med den europeiske versjonen bruker den franske rulettvarianten et hjul med én null, noe som betyr at det har 37 nummererte lommer (0 og 1-36). Siden det bare har én null, som i den europeiske varianten, er også husets fordel den samme, 2,7%. Denne varianten tilbyr imidlertid to eksklusive regler (En Prison og La Partage), noe som senker husets fordel betydelig til 1,35%. Men hvordan gjelder reglene når du spiller for ekte penger?

Anta for eksempel at en nettkasinospiller plasserer en innsats med jevne penger, og at ballen lander på null-merket. I dette tilfellet, hvis den franske varianten du spiller har En Prison-regelen, vil den bli brukt. Dette betyr at spilleren kan velge å utbetale halvparten av innsatsen sin urørt eller la hele beløpet være urørt (fengslet) til neste runde. Men hvis spilleren fengsler innsatsen og ballen lander på nullsporet igjen, vil de miste hele innsatsbeløpet.

I likhet med En Prison-regelen brukes La Partage-regelen på innsatser med like penger. La Partage-alternativet lar deg imidlertid dele innsatsbeløpet med kasinoet hvis ballen lander på lommen med null nummer. Hvis dette skjer, får du halvparten av innsatsen din tilbake, og huset beholder den andre halvparten.

Oppsummering av spillstrategien for å minimere husets fordel

Når alt dette er sagt, er den viktigste rulettstrategien å spille ved bordet, der det reduserer husets fordel til det minst mulige. Det er egentlig ikke så forvirrende, og resultatene vil overraske spilleren. I dette tilfellet anbefaler vi å spille de franske og europeiske variantene, da de har en lavere husfordel på 2,7% sammenlignet med deres amerikanske motstykke, hvis husfordel er 5,26%. I tillegg bør du finne et nettcasino som tilbyr en fransk variant med enten La Partage- eller En Prison-regler, fordi de minimerer husets fordel ytterligere fra 2,7% til 1,35%.