Minimera husets fördel spelstrategi

Huset har alltid en fördel gentemot spelarna, och detta kommer aldrig att förändras om inte kasinona ansluts till ideella organisationer. Casinots fördel brukar i spelbranschen kallas för husets fördel, och kloka spelare kan vidta vissa åtgärder för att minimera husets fördel så mycket som möjligt. Olika kasinospel har en individuell husfördel, och samma koncept gäller för roulette. Oavsett om du spelar en onlineversion, live eller landbaserad utgåva, har de europeiska och franska roulettevarianterna en standardhuskant på 2,7%. Som jämförelse har den amerikanska versionen en högre huskant på 5,26%. Hur denna siffra kommer fram kommer att diskuteras på djupet i den här artikeln. 

Husets kant: Allmän översikt

Per definition är husets fördel den statistiska fördel som ett kasino (oavsett om det är online eller landbaserat) har över spelaren i alla spel. Som nämnts tidigare har varje kasinospel en individuell fördel för huset, men eftersom huvudfokus i den här artikeln ligger på roulettebordet kommer vi bara att diskutera det. Innan vi går in på hur man minimerar husets fördel i ett roulettebord måste du först förstå hur man kommer fram till husets fördel i olika standardvarianter, dvs. europeisk, amerikansk och fransk. Det finns olika sätt att beräkna den inbyggda fördelen, men vår formel kommer att baseras på tre variabler (sannolikhet, sanna odds och kasinoodds).

Sannolikhet

Till att börja med ger varje snurr på roulettehjulet slumpmässiga resultat, vilket innebär att varje ficka bara har två möjliga resultat. dvs. vinst eller förlust. Enkelt uttryckt visar sannolikhet främst sannolikheten för att ett visst utfall ska inträffa jämfört med alla andra potentiella utfall. Inom matematiken varierar sannolikheten mellan 0 och 1, där 0 innebär att det är omöjligt att ett visst resultat inträffar, medan 1 innebär absolut säkerhet för att en händelse kommer att inträffa. Om något till exempel har en jämn chans att inträffa, skulle sannolikheten uttryckas som 0,5, vilket innebär att det finns en halv möjlighet att det kommer att hända på ett eller annat sätt.

När det gäller roulettspelet hittar du ett hjul med 37 eller 38 fickor. Dessa fickor representerar alla möjliga utfall under ett snurr, men bara ett nummer kan framstå som vinnare i en omgång. Så hur stor är sannolikheten för att kulan landar på den 5-märkta fickan i ett hjul med 37 fickor? Svaret är enkelt: det finns bara en chans av 37 möjliga utfall. För att fastställa sannolikheten dividerar vi därför 1 (antal sätt att vinna) med 37 (alla möjliga utfall), vilket ger en sannolikhet på 0,027 för att kulan hamnar på 5. I ett hjul med 38 fickor blir sannolikheten lite lägre (0,02632) eftersom det har fler potentiella utfall.

Sannolika odds

Odds liknar sannolikhet i det att de båda visar sannolikheten för att en händelse ska inträffa. Oddsen är dock något annorlunda eftersom de jämför antalet sätt som något kan hända på med antalet sätt som det inte kan hända på. Dessutom, till skillnad från sannolikhet, uttrycks odds som förhållanden. Till exempel, i ett roulettehjul med 37 fickor kan oddsen för att kulan ska landa på någon ficka beskrivas som 1:36, där 36 är antalet sätt att förlora.

I ett roulettespel har varje insats individuella odds, och de visas i omvänd ordning, dvs. sätt att vinna mot sätt att förlora. Låt oss ta ett spel med jämna pengar (Röd/Svart, Udda/Jämnt och Låg/Hög) som exempel. Om du placerar din bricka på någon av spelplatserna blir oddsen 19:18 eftersom det finns 19 sätt att förlora mot 18 sätt att vinna. Å andra sidan har en dussinsats 25:12 odds. Därför, om man jämför de två satsningarna, finns det fler sätt att förlora i dussinsatsningen än att vinna. Dessa siffror kallas sanna odds, som skiljer sig från casinoodds (som diskuteras nedan).

Casino odds

Casinoodds är främst utbetalningsoddsen för varje insats på ett roulettebord, som i verkligheten är något lägre än de verkliga oddsen. Utbetalningstabellen baseras vanligtvis på sannolikheten för att en viss insats vinner. Ju mindre chans ett resultat sannolikt kommer att inträffa, desto högre blir utbetalningen. Låt oss titta på Straight Up-insatsen som ett exempel. Om du satsar på ett enda nummer betalas 35 till 1. I en rättvis värld där kasinon inte gör någon vinst skulle utbetalningen motsvara risken att förlora, dvs. 36 till 1, vilket motsvarar de verkliga oddsen. I ett annat exempel ger Split-insatsen en utbetalning på 17:1. Men i verklig mening har detta spel sanna odds på 35:2, vilket översätts till 17,5:1. Som du kan se är utbetalningsoddsen något lägre än de sanna oddsen.

Således är de lägre utbetalningsoddsen hur kasinon håller sig i affärer. Skillnaden kan tyckas liten för dig, men över tiden ger de små beloppen större vinster för huset, vilket ger en säker inkomst i alla möjliga scenarier.

Beräkning av husets fördel i roulette

Av ovanstående demonstrationer har vi tydligt sett att kasinots utbetalningsodds inte motsvarar de verkliga oddsen. Därför representerar skillnaden mellan de två oddsen husets fördel. Anta till exempel att du placerar en $1-satsning på den 5-numrerade spelplatsen och den vinner. I en ideell plattform skulle utbetalningsoddset vara 36: 1. Det betyder att du skulle få tillbaka din $1-insats plus ytterligare $36 som din belöning, totalt $37. Så är dock inte fallet vid ett riktigt roulettebord. Istället betalar kasinot tillbaka din insats på $1 plus $35 och behåller sedan skillnaden på $1.

Förutsatt att det fanns 36 fickor på roulettehjulet skulle husets fördel i en direktinsats vara 0% eftersom den landbaserade eller onlinekasinospelaren över tid skulle förvänta sig att vinna insatsen var 36:e snurr och få tillbaka sin insats. Spelaren kan placera 36 marker på roulettebordet, vilket innebär en satsning på varje nummer och ta ut sina pengar oavsett vad resultatet blir utan vinst eller förlust. Så, hur beräknar vi roulettehusets fördel?

Vi använder en enkel formel med de variabler som diskuteras ovan, dvs. (Sannodds - utbetalningsodds) x sannolikhet. Denna formel gäller för alla satsningar och ger dig den genomsnittliga husets fördel. Som tidigare nämnts har varje variant sin inbyggda fördel. Låt oss ta en titt nedan.

Amerikansk roulette

Det amerikanska roulettehjulet består av 38 numrerade fickor, dvs. 1-36, 0 och 00. De nollnumrerade fickorna representerar vanligtvis husets fördel, men det betyder inte att du inte kan vinna om du satsar på någon av fickorna. Om du har varit en ivrig roulette-spelare har du säkert märkt att den amerikanska varianten vanligtvis har en husfördel på 5,26%. Men du kanske undrar hur experterna kom fram till den här siffran.

Så vi ska använda vår formel för att förklara hur den amerikanska roulettehusets fördel beräknas. Anta att du placerar en straight-up-satsning på nummer 12 på bordslayouten. I det här fallet är sannolikheten för att kulan landar på den fickan 1 av 38 potentiella utfall (0,02632). Dessutom är de verkliga oddsen för att din insats ska gå hem 37:1, men om du vinner får du en utbetalning på 35:1.

Om vi sätter in dessa siffror i vår formel får vi (37/1 - 35/1) x 0,02632 = 0,05264. Eftersom husets fördel uttrycks i procent multiplicerar vi siffran med 100, vilket ger oss 5,264%, den genomsnittliga husets fördel för en standardinsats i ett amerikanskt roulettebord. I ett annat scenario antar vi att du gör en insats med jämna pengar. Sannolikheten för att kulan landar på ett av numren är 18/38, dess sanna odds är 20:18 och utbetalningsoddsen är 1:1. Därför är (1,1111 - 1) x 0,4737 = 0,052623. Om du konverterar det till en procentsats får du en nästan liknande siffra, dvs. 5,263%. För varje $100 du spenderar kan du därför förvänta dig att förlora i genomsnitt $5,26 på lång sikt.

Dessutom erbjuder den amerikanska roulettevarianten en unik inside bet (Five-number), som innebär att man satsar på 0, 00, 1, 2 och 3. Denna insats har dock den högsta husets fördel, vilket gör den till den mest riskfyllda insatsen i roulette-spelet. Med hjälp av vår formel (33/5 - 6/1) x 5/38 = 0,078947 har vi räknat ut att spelet med fem nummer har en husfördel på 7,89%, vilket innebär att för varje $100 du satsar på det kan du förvänta dig en förlust på $7,89.

Europeisk roulette

Den europeiska varianten spelas med ett hjul med 37 fickor (1-36 och 0). Precis som i den amerikanska varianten representerar den nollmärkta fickan husets fördel i europeisk roulette. Eftersom den har färre fickor än dubbelnollhjulet är husets fördel också lägre. Om vi använder ett liknande exempel, antar vi att du placerar en bricka på spelplanen för en direktinsats på nummer 12. I det här fallet är sannolikheten för att kulans sista viloplats är i den fickan 1 av 37. Å andra sidan är de verkliga oddsen för att spelet ska vinna 36:1, och om det vinner får du standardutbetalningen 35:1.

Enligt formeln (36/1 - 35/1) x 1/37 = 0,02703 har därför den europeiska roulettevarianten en genomsnittlig husfördel på 2,703%, nästan hälften av den amerikanska utgåvan. Om vi använder ett annat exempel, t.ex. en satsning på sex rader, blir resultatet detsamma, dvs. (31/6 - 5/1) x 6/37 x 100 = 2,703. För varje $100 som du spenderar på ett europeiskt roulettebord kan du alltså förvänta dig en genomsnittlig förlust på $2,7.

Fransk roulette

Precis som den europeiska versionen använder den franska roulettevarianten ett hjul med en enda nolla, vilket innebär att det har 37 numrerade fickor (0 och 1-36). Eftersom det bara har en nolla, precis som den europeiska varianten, är husets fördel också densamma, 2,7%. Den här varianten erbjuder dock två exklusiva regler (En Prison och La Partage), vilket avsevärt sänker husets fördel till 1,35%. Men hur gäller reglerna när man spelar för riktiga pengar?

Till att börja med, anta att en onlinekasinospelare placerar en satsning med jämna pengar och bollen landar på den nollmärkta spelautomaten. I det här fallet, om den franska varianten du spelar har En Prison-regeln, kommer den att tillämpas. Det innebär att spelaren kan välja att ta ut hälften av sin insats orörd eller lämna hela beloppet orört (fängslat) till nästa omgång. Men om spelaren fängslar satsningen och bollen landar på nollplatsen igen, förlorar de hela insatsbeloppet.

Precis som En Prison-regeln tillämpas La Partage-regeln på satsningar med jämna pengar. Med La Partage-alternativet kan du dock dela insatsbeloppet med kasinot om bollen landar på den nollnumrerade fickan. Om en sådan händelse inträffar får du tillbaka hälften av din insats och huset behåller den andra hälften.

Sammanfattning till minimering av husets fördel vadslagningsstrategi

Med allt detta sagt är den viktigaste roulette-strategin att spela vid bordet, där det minskar husets fördel till minsta möjliga. Det är verkligen inte så förvirrande, och resultaten kommer att överraska spelaren. I det här fallet rekommenderar vi att du spelar de franska och europeiska varianterna eftersom de har en lägre huskant på 2,7% jämfört med deras amerikanska motsvarighet, vars huskant är 5,26%. Dessutom bör du hitta ett onlinekasino som erbjuder en fransk variant med antingen La Partage- eller En Prison-reglerna eftersom de ytterligare minimerar husets fördel från 2,7% till 1,35%.