Astro rulete par relu naudu vai bez maksas

Astro Roulette logo
astro rulete

Astro rulete ir unikls ruletes variants, kur ciparu viet tiek izmantotas zodiaka z蘋mes. Riten蘋, kas atgdina parasts ruletes ratu, ir 37 atveres, kurs bumbia var piezemties pc tam, kad rats apstjas, un 13 sektori ap rata rjo perimetru. ajos 13 sektoros ir attlotas divpadsmit zvaig鱉u z蘋mes un viens bezgal蘋bas simbols (uz leju novietots simbols 8). Bezgal蘋bas sektors pilda tdu pa禳u funkciju k nulle klasiskaj rulet. Spltjs var uzlikt tie禳o likmi (禳蘋 likmju veida koeficients ir 11 pret 1), dal蘋to likmi (t maks 5 pret 1), st贖ra likmi (2 pret 1), trijnieka likmi (4 pret 1), k ar蘋 da鱉as rjs likmes. o neparasto ruletes spli ir izstrdjusi 1x2Gaming.

Labkie kazino splt Astro Roulette